SODELOVANJE V EU

EXCHANGE OF EXPERTS, BARCELONA 2015

V dneh med 23.03. in 27.03.2015 je v Barceloni potekal mednarodni simpozij, na katerem se je podrobno analiziralo gasilsko službo po različnih državah EU. Prisotna je bila tudi GB Ljubljana (G. Bizjak), ki je predstavil slovensko poklicno gasilstvo.

 

 

 

 

 

FEU

Gasilska brigada ljubljana od leta 2009 aktivno sodeluje v Zvezi evropskih poklicnih gasilskih organizacij (FEU), s sedežem v Luksemburgu.

Zveza evropskih gasilskih organizacij zastopa mnenje na področjih, povezanih s požarno varnostjo, vodenjem gasilskih enot, gašenjem, reševanjem in drugimi vrstami posredovanj.

Poveljnik Tomaž Kučič in podpoveljnik Jože Ložnar Kranjc se udeležujeta konferenc kot delegata in predstavnika gasilske brigade Ljubljana, zastopata pa Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije.

Gasilec dispečer Gašper Bizjak pa se konferenc udeležuje kot predstavnik gasilske brigade Ljubljana, hkrati pa kot polnopravno izvoljeni podporni član predsedstu FEU na mestu gasilsko-informacijske podpore z nalogo povezovanja delegatov, poklicnih gasilskih enot, izmenjave znanja, diseminacije projektov, itd.

Več o FEU si lahko preberete na: http://www.f-e-u.org/

 

 

 

 

 

EmerGent

Projekt EmerGent raziskuje vpliv socialnih omrežij na odziv in potek vodenja intervencij v regijskih centrih za obveščanje in dispečerskih centralah v gasilskih enotah širom EU.

Gasilec dispečer Gašper Bizjak v projektu sodeluje kot polnopravni član, predstavnik gasilske brigade Ljubljana v okviru FEU in vodja podprojekta "Integracija socialnih omrežij v obstoječe sisteme reševalnih služb".

Gasilska brigada Ljubljana je tako postala med prvimi v EU, ki za obveščanje javnosti že uporablja deloma tudi socialna omrežja. Diseminacija opozorila preko omenjenega omrežja se je še posebno izkazala za dobro med žledom Februarja letos.

Več o EmerGentu si lahko preberete na: http://www.fp7-emergent.eu/

 

 

 

EseNET

V projekt EseNET (Emergency Services Europe Network), ki proučuje možnosti za nadaljno uporabo in razvoj sprejema in obveščanja javnosti v primeru naravnih in drugih nesreč, katerega nosilec je EENA (European Emergency Number Association), je bil prav tako vključen gasilec dispečer Gašper Bizjak. Pridobljeno znanje in izkušnje se s pridom uporabljajo pri vsakodnevnih opravilih in pri vodenju večjih intervencij v dispečerski centrali GB Ljubljana.

Več o EseNET: http://www.esenet.org/