NOVO LOGISTIČNO VOZILO
16.04.
2014

Skladno s srednjeročnim planom opremljanja GBL, smo   v teh dneh prevzeli  novo logistično vozilo. Vozilo je predvideno za podporo na intervencijah. Zasnova vozila omogoča njegovo široko uporabnost. Potreba po novem tovrstnem vozilu je načrtovana in obdelana v kontekstu zmožnosti in predvidenih zmogljivosti GBL v prihodnosti. V naslednjih dneh bo izvedeno potrebno osnovno in taktično usposabljanje gasilcev za uporabo vozila.