NOVA CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA
12.01.
2017

Dejstvo je, da se tudi v gasilski organizaciji izkazuje vedno večja potreba po vodeni komunikaciji oziroma odnosih z javnostmi. Živimo v t.i. multi-komunikacijski dobi, saj nam moderne komunikacijske platforme omogočajo širjenje mnogo večje količine informacij, kot smo jih pripravljeni oziroma sposobni sprejeti. Le strateško načrtovano in kontrolirano delo na področju komuniciranja in odnosov z javnostmi nam lahko prinese zadovoljive rezultate. In dejstvo je, da večina novic ni objavljena naključno, ampak so medijska poročila posledica aktivnega dela z mediji!

 

Odnosi z javnostmi so namreč stroka, ki se ukvarja z vzpostavljanjem, grajenjem in vzdrževanjem odnosov med nekim subjektom ter njegovimi déležniki in javnostmi. So sistematično načrtovan in usmerjen proces vplivanja na oblikovanje naklonjenosti javnosti prek obojestransko zadovoljivega, interaktivnega komuniciranja.

 

Odnosi z javnostmi imajo dva temelja:

  • Pravica, da nekdo zagovarja svoje interese;
  • Dolžnost, da nekdo obvešča javnost o svojem delu.

 

V Programu dela in razvoja Gasilske brigade Ljubljana za leto 2016, ki ga je sprejel svet zavoda GBL je bilo med letnimi cilji in nalogami GBL opredeljeno tudi področje komuniciranja. Sprejeta je bila naloga izdelave celostne grafične podobe Gasilske brigade Ljubljana. V Mestni občini Ljubljana smo bili edini zavod, ki še ni imel izdelane celostne grafične podobe (logotip, dopisni materiali, podpisi, predloge in podobno). Izvedli smo natečaj s ciljem pridobitve najprimernejšega predloga s strani marketinških agencij. Imenovana komisija je izbrala najboljši predlog. Sprejet in izdelan predlog je vseboval vsa opredeljena izhodišča, komunikacijske cilje ter osrednje sporočilo.

 

Nova celostna grafična podoba je le prvi korak k uveljavljanju identitete Gasilske brigade Ljubljana. Ta pa bo temelj ustvarjanja primerne podobe in posledično ugleda Gasilske brigade v očeh javnosti.

 

Skladno z novo podobo bomo v kratkem prenovili tudi našo spletno stran.

 

Kako je prenova potekala, si lahko ogledate na: https://www.youtube.com/watch?v=4c4slc-nNZA

(zvočnike naglas...)