SEKTORSKA VAJA – POŽAR POSLOVNEGA OBJEKTA NA VIČU
06.10.
2016

V sredo, 28. septembra 2016 smo sodelovali pri izvedbi sektorske vaje, ki jo je organizirala Gasilska zveza Ljubljana; sektor jug.

Vaja je bila nenapovedana, s ciljem, da se preveri kar se da realna odzivnost operativnih enot.

 

Scenarij dogodka je bil sledeč:

»V zgodnjih večernih urah, po zaprtju poslovalnice in skladišča je prišlo do namernega požiga skladiščnih objektov. Ker je bil pri požigu uporabljen bencin, se je požar širil izredno hitro po celotnem objektu, prišlo je tudi do več eksplozij hlapov bencina. Zaradi nepazljivosti je v objektu ostalo nekaj članov kriminalne združbe, ki so objekt zažgali ter nekaj zaposlenih, ki so bili v fazi zapuščanja objektov. Eksplozija hlapov bencina je povzročila poškodbe tudi na tlačnih posodah z nevarnim plinom v stojalu poleg enega izmed skladišč.«

 

Po prijavi dogodka na številko 112, je Regijski center za obveščanje najprej aktiviral Gasilsko brigado Ljubljana, posledično je bila aktivirana tudi lokalna operativna enota PGD Kozarje. Med potjo na mesto nesreče je vodja intervencije pridobil natančnejše podatke o razsežnosti požara ter informacijo, da so prisotne tudi nevarne snovi. Odločil se je za drugi alarm in s tem aktivacijo operativnih enot PGD Vič, Brdo in Trnovo ter enote za podporo vodenju (EPV). Ob prihodu na kraj je ugotovljeno, da se je požar razširil na celoten skladiščni objekt ter pomožni skladiščni objekt, zato je vodja intervencije zahteval aktivacijo še ostalih enot PGD-jev iz sektorja jug (Barje, Ljubljana mesto in Rudnik).

Ker je bila vaja nenapovedana, ni bilo mogoče predvideti točnega časa prihoda operativnih enot na kraj dogodka in s tem povezanih taktičnih postopkov. Glede na razsežnost dogodka je vodja intervencije odredil vzpostavitev treh sektorjev. Prvi sektor je zajemal enote, ki so izvajale naloge gašenja pritličnega dela glavnega skladiščnega objekta ter gašenja pomožnega skladiščnega objekta (šotora). V drugem sektorju so bile enote oziroma napadalne skupine, ki so izvajale naloge gašenja in reševanja v prvem nadstropju. Tretji sektor je obsegal območje nesreče z nevarno snovjo. Ker so bile v objektu tudi poškodovane osebe (t.i. markerji), se je na vaji preizkušalo tudi znanje oskrbe ter iznosa ponesrečencev, vključno s postavitvijo triažnega prostora.

 

Na vaji je sodelovalo skupaj kar 76 gasilcev iz 8-ih operativnih enot, s pomočjo 17 gasilskih vozil.

 

Po končani vaji, je sledila analiza, na kateri so bili prisotni ocenjevalci ter vodje operativnih enot. Cilj analize je bila seveda ugotovitev kvalitete izvedbe vaje vključno s pomanjkljivostmi ter napakami, ki so bile ugotovljene tekom izvedbe vaje.

 

Tine Juvan in Robert Okorn, GBL

Foto: GBL

GALERIJA