PROSTO DELOVNO MESTO V GASILSKI BRIGADI LJUBLJANA
03.09.
2016

Gasilska brigada Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto GASILCA – ZAČETNIKA m / ž. Kandidati za poklicnega gasilca morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  

 

 

 

 

- dosežena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba,
- psihofizična in zdravstvena sposobnost,
- izpit za voznika B kategorije,
- da kandidat ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
- zaželeno vsaj dve leti delovnih izkušenj.
 

Kandidati bodo opravljali preizkus fizične sposobnosti.

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas zaradi izobraževanja v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v 8. dneh po objavi na navedeni naslov:

 

GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA

Vojkova cesta 19

1000 Ljubljana