GAŠENJE POŽAROV V VISOKIH STAVBAH - VAJA
14.07.
2016

V sklopu rednega usposabljanja smo gasilci tretje čete Gasilske brigade Ljubljana in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tomačevo Jarše izvedli skupno vajo gašenja požara v visoki stavbi na lokaciji Topniška ulica 45.

Gašenje požarov v visokih stavbah, ki imajo višino poda zadnje etaže, kjer se lahko zadržujejo uporabniki več kot 22 m nad nivojem terena, z gasilskega vidika spada med enega bolj zahtevnih posredovanj. Zaradi te specifike potrebujemo dobro izoblikovano taktiko, večje število gasilcev, gasilskih vozil in opreme. Požari v visokih stavbah predstavljajo pomembne taktične, logistične in varnostne probleme. Velikost in kompleksnost notranjih prostorov ter omejene in včasih težko dostopne poti do območja požara predstavljajo resen napor in potrebo po pravilnem taktičnem pristopu, saj ogroženost ljudi ter gasilcev zaradi požara in dima, ki še otežujeta posredovanje in reševanje dopuščata le malo prostora za napake ali neorganiziranost.

Predpostavka gasilske vaje je bila, da je med delavnikom ob 17. uri v stolpnici na Topniški ulici prišlo do požara v stanovanju, in sicer v 13 nadstropju. Stavba zgrajena leta 1972  predstavlja stolpnico z 19. nadstropji in višino objekta 56,8 m ter spada med višje stanovanjske stavbe v Sloveniji. Skupna površina stavbe znaša 10.232 m2 in zagotavlja 137 stanovanj, v katerih živi približno 300 oseb.

Pri izvedbi vaje, ki je predstavljala veliko fizično obremenitev za gasilce, smo posebno pozornost namenili izvedbi vseh postopkov, ki so potrebni za uspešno posredovanje gasilcev ob tovrstnih požarih.

Analiza vaje je pokazala dobro pripravljenost, usposobljenost in odlično sodelovanje poklicnih ter prostovoljnih gasilcev, ki so sodelovali na vaji. V Sloveniji imamo še veliko rezerv in nalog na področju preventivne dejavnosti, pri kateri je potrebno spodbujanje in stimuliranje ljudi, da spoznajo pomembnost in prednost avtomatskih sistemov za odkrivanje in javljanje požarov ter vgradnjo sistemov in naprav za gašenje začetnih požarov. Prej kot se požar odkrije in pogasi, manjši so njegovi vplivi na varnost ljudi, okolja in zgradbe.

 

Pripravil: Luka Škarja

Foto: Arhiv GBL

GALERIJA