GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA PREJELA BRONASTI ZNAK POLICIJE ZA SODELOVANJE
21.06.
2016

Z velikim ponosom vas obveščamo, da je Gasilska brigada Ljubljana s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela bronasti znak policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti. Priznanje smo prejeli na svečani podelitvi ob Dnevu slovenske policije.

 

Na Upravi kriminalistične policije so v obrazložitvi zapisali:

»Gasilska brigada Ljubljana (v nadaljevanju GBL) redno sodeluje s predstavniki UKP in ostalimi NOE GPU pri organizaciji skupnih usposabljanj. Tako so pripadniki GBL vedno pripravljeni pomagati pri izvedbi skupnih usposabljanj ter preventivnih dejavnostih in širitvi splošne varnostne kulture. Vabljeni so kot predavatelji in udeleženci naših usposabljanj. UKP redno sodeluje z GBL na področju preiskovanja požarov in izvedbi prvih nujnih ukrepov v primerih najdbe nevarnih snovi že peto leto.

Pripadniki GBL sodelujejo pri organizaciji in izvedbi naslednjih usposabljanj:

  • Usposabljanje pogajalcev o nevarnostih plinskih in drugih eksplozij v stanovanjih, leta 2015
  • Usposabljanje s pripadniki SE o tehničnih posegih za odpiranje varnostnih vrat, leta 2014 in 2015
  • Usposabljanje protibombne enote za delo z nevarnimi snovmi, leta 2014 in 2015
  • Usposabljanja preiskovanja požarov, leta 2011, 2012, 2013 in 2014. Na usposabljanju so sodelovali kot slušatelji in predavatelji.
  • Usposabljanje za delo z nevarnimi snovmi, leta 2015
  • Usposabljanje, preiskovanje in ukrepanje v primerih tihotapljenja, nezakonite posesti ali najdbe radioaktivnih in jedrskih snovi, leta 2015

Prav tako pri izvedbi intervencij vedno preko meje lastnih dolžnosti pomagajo policistom pri nudenju podpore v obliki tehničnih sredstev, osebne varovalne opreme in druge pomoči.

Leta 2015 so pri vseh intervencijah v zvezi s sumljivimi pisemskimi pošiljkami nudili pomoč pripadnikom SE OPZ z izposojo osebne varovalne opreme in nudenju dekontaminacije oseb in opreme po končani intervenciji. Policija, glede na pomanjkanje tehničnih sredstev za izvedbo tovrstnih nalog, ni sposobna izvesti samostojne intervencije, saj ne razpolagamo s sredstvi za dekontaminacijo zato je pomoč GBL pri izvedbi intervencij ključnega pomena.

Skupno je bilo v letu 2015 izvedenih več kot 20 tovrstnih intervencij, kjer so pomagali policiji pri izvajanju nalog zagotavljanja varnosti.

Za svoje delo ali sodelovanje s policijo pri usposabljanjih ali nudenju druge pomoči niso nikoli zahtevali plačila.

Predlagamo, da se Gasilski brigadi Ljubljana podeli bronasti znak policije za sodelovanje za uspešno sodelovanje in pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ter krepitvijo in razvojem varnosti.«