PROJEKT ATHENA – MOČ DRUŽBENIH MEDIJEV OB VEČJIH NESREČAH
23.02.
2016

V Ljubljani je 27. januarja 2016 v okviru evropskega raziskovalnega projekta Athena potekalo drugo testiranje aplikacije za mobilni telefon in aplikacije za štabe intervencijskih služb, s katero želijo sodelujoči partnerji – med njimi sta tudi MOL in Gasilska brigada Ljubljana – raziskati uporabnost družbenih omrežij ob naravnih in drugih nesrečah za sodelovanje med reševalnimi službami in prebivalci.

 

Ljubljana, 27. januar 2016. V reko Savo se je izlila večja količina neznane želatinaste snovi, ki ogroža podtalnico. Reševalna akcija je stekla; reševalne in druge strokovne ekipe so na terenu.
K sreči je bil tokrat to le scenarij izrednega dogodka, na osnovi katerega so člani raziskovalnega projekta Athena preizkušali istoimensko aplikacijo, katere namen je analizirati in nadgraditi načine uporabe družbenih medijev tako za pridobivanje informacij in posredovanje navodil in informacij ob naravni ali drugi nesreči med reševalnimi službami in prebivalci kot tudi za medsebojno pomoč med prebivalci.

V projektu sodelujeta Mestna občina Ljubljana (Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo) in Gasilska brigada Ljubljana , vodilni partner je Policija West Yorkshire (Velika Britanija), sodelujejo pa še Mednarodna organizacija za migracije (Belgija), Univerza Shefield Hallam (Velika Britanija), Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung (Nemčija), SAS Software Limited (Velika Britanija), Thales (Nizozemska), Univerza Virginia (ZDA), Swedish National Defence College (Švedska), Mesto Izmir (Turčija), Epam System (Švedska), Research in Motion Limited (Kanada) in Epidemico (Irska).

Osnovni namen raziskovalnega projekta Athena je raziskati vpliv in uporabo družbenih omrežij, tako za komunikacijo med prebivalci in reševalnimi službami v času pred, med in po naravni ali drugi nesreči, kot za pridobivanje in posredovanje ključnih informacij v času nesreče. Strokovnjaki z različnih področij v tem okviru iščejo načine uporabe družbenih medijev za pridobivanje informacij o vsebinski, prostorski in časovni razsežnosti nekega izrednega dogodka, odnosu ljudi do njega in do sprejetih ukrepov na eni strani, na drugi pa za posredovanje informacij in priporočil oziroma navodil ljudem.

Profesor Eric Stern (Swedish National Defence College) je v uvodu v preizkušanje aplikacije Athena izpostavil moč znanja in informacij, s katerimi lahko zmanjšamo obseg škode ali jo celo preprečimo. Pri tem je poudaril izjemen pomen pretoka informacij in zavedanje, da lahko pomaga prav vsak izmed nas in ne le strokovne in reševalne službe. Na praktičnem primeru nedavnih terorističnih napadov v Parizu je prikazal izjemno vlogo družbenih omrežij. Takrat se je na facebooku in twitterju takoj vzpostavil močan pretok informacij – od povpraševanja po ljudeh, ki so bili v času napada v Parizu in njihovih potrditev, da so živi in zdravi, in simbolne podpore Parižanom z obarvanjem profilne fotografije v barve francoske zastave, pa vse do #portesouvertes (hashtag "odprta vrata"), pod katerim so stanovalci predelov Pariza, kjer je potekala policijska akcija iskanja teroristov tistim, ki se ob pozivih policije, da zadrževanje na ulicah in cestah ni varno, niso imeli možnosti umakniti v zaprte prostore, odprli vrata svojih domov in jim tako ponudili zatočišče.

Tovrstna komunikacija na družbenih omrežjih torej na spontani ravni že poteka in je trenutno najhitrejši komunikacijski kanal za posredovanje informacij v primerih naravnih in drugih nesreč. Aplikacija Athena želi to komunikacijo še olajšati, jo nadgraditi in dvigniti na raven, primerno za komuniciranje in usmerjanje ravnanja in usklajevanja aktivnosti tako pristojnih insitutcij kot posameznikov ter njihovih medsebojnih odnosov v posameznih izrednih primerih.

Testiranje je v največji meri potekalo v Ljubljani, hrati pa sta pri testiranju prek socialnih medijev sodelovali še dve manjši skupini, ena na Švedskem in druga v Veliki Britaniji. Pri testiranju aplikacije Athena je sodelovalo 100 ljudi, ki so odigrali 60 med seboj povezanih vlog, ki je bila vsaka posebej opredeljena s svojim scenarijem. Testiranje je potekalo na 8 lokacijah in v 3 državah hkrati.

Julij Jeraj, ki je na slovenski strani usklajeval pripravo vsebinskega in logističnega dela vaje, je ob tem povedal, da je na tokratnem preizkušanju vsak od udeležencev prispeval svoj delež, brez katerega ne bi mogli sestaviti mozaika o dobrih straneh in pomanjkljivostih aplikacije. Dodal je, da so člani konzorcija Athena z navdušenjem spremljali neutrudno zavzetost, dobrovoljno pripravljenost za sodelovanje v skupini in voljnost posredovanja mnenj, stališč, izkušenj, priporočil in pripomb vseh sodelujočih pri tokratnem preizkusu.
Za Ljubljano sodelovanje v tem projektu pomeni vključenost v najbolj sodobne tokove razvijanja IT aplikacij in s tem vzdrževanje koraka tako z aktualnim znanjem kot tudi z najuglednejšimi strokovnimi in znanstvenimi organizacijami. Jeraj je ob tem izpostavil še, da povezovanje s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami v Sloveniji, ki je bilo potrebno za pripravo in izvedbo vaje, zvišuje raven pripravljenosti za sodelovanje in usposobljenost za usklajevanje delovanja ob večjih nesrečah, ki nas lahko doletijo.

Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL, je ob tem izpostavil, da uporaba družbenih omrežij v sklopu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami postaja nepogrešljivo dejstvo, ki predstavlja izziv vsem sodelujočim. Dodal je, da je sodelovanje Mestne občine Ljubljana v tem projektu pomembno predvsem zaradi pridobivanja novih izkušenj, zaradi seznanjanja z orodji, ki omogočajo uporabo družbenih omrežij v primerih naravnih in drugih nesreč ter neposredno spoznavanje tujih izkušenj. Dodal je, da sta se Mestna občina Ljubljana in Gasilska brigada Ljubljana z izvedbo te vaje znova izkazali kot odlični organizatorici in gostiteljici, za kar gre zahvala vsem sodelujočim sodelavcem na Mestni občini Ljubljana in Gasilski brigadi Ljubljana.

Tomaž Kučič, poveljnik Gasilske brigade Ljubljana, je dodal, da sodelovanje v tem projektu pomeni veliko priznanje. »V projektni konzorcij so namreč vključene zelo ugledne organizacije in ustanove. Prav tako pa se s tematiko projekta orje ledino na tem področju. V praktičnem testiranju je sodelovalo 21 sodelavcev Gasilske brigade Ljubljana, ki so se pri tem maksimalno angažirali. Na to sem še posebej ponosen, saj so tudi vsi tuji člani konzorcija izrekali pohvale in zahvale za resnično velik prispevek celotne ljubljanske ekipe«, je zaključil Kučič.

V okviru projekta Athena je jeseni v Veliki Britaniji načrtovano še eno preizkušanje aplikacije, projekt pa se bo zaključil 30. novembra 2016, ko bo narejen osnutek informacijskega orodja za pridobivanje in posredovanje informacij prek družbenih omrežij.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije, podrobnosti o njem najdete na spletni strani www.projectathena.eu.

 

 

GALERIJA