OPOZORILO: ZIMSKE RAZMERE
05.02.
2015

Za danes in jutri je bilo izdano opozorilo za močno sneženje. Več o ukrepih, prepovedih in splošnih navodilih pa si preberite v spodnjem zapisu s klikom na sliko zgoraj.

 

1 Napoved

Agencija RS za okolje za prihodnje dni napoveduje močnejše snežne padavine http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/text/).

 

2 Umakniti avte, da omogočite pluženje

Prebivalce prosimo, naj svoje avtomobile parkirajo tako, da bo lahko pluženje cest potekalo čim bolj nemoteno. Priporočamo parkiranje v garažnih hišah in na parkiriščih. Informacije o parkiriščih in garažnih hišah lahko najdete na domačih straneh občin in ponudnikov. Za Ljubljano so to domače strani:

http://www.lpt.si/parkirisca#map

http://www.nepremicnine.energoplan.si/f/docs/Slovenija/Cenik_parkirnih_his.PDF

http://www.btc-city.com/trgovina/383/parkirna-hisa-btc

http://parkirnahisa.si/

http://www.parks1.si/index-3e.html

http://www.spl.si/nase_storitve/parkirna_mesta_in_garaze/

http://www.parkiraj.si/

http://www.siol.net/avtomoto/zanimivosti/reportaze/2011/06/garazne_hise_v_ljubljani.aspx

 

 

3 Zmanjšajte uporabo osebnih vozil

Če je le mogoče, se ne odpravljajte na pot. Če pa to ni mogoče priporočamo, da za prihod v mesta in vožnjo po mestih uporabljate javni prevoz.

S svojim vozilo se na pot odpravite le, če je to res nujno, če je vaše vozniško znanje primerno in če ima vaš avtomobil ustrezno zimsko opremo, ki jo znate tudi namestiti in uporabiti. Če se boste odpravili na pot s svojim vozilom, upoštevajte, da boste v primeru snežnih padavin za enako pot potrebovali veliko več časa, zato nanjo odpravite bistveno prej. Bodite pripravljeni na zastoje in zato imejte poln tank goriva, odejo, toplo pijačo v termovki.

 

4 Prepoved vožnje

Ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo (zimske razmere) je prepovedana vožnja:

-        za tovorna vozila s priklopnimi vozili,

-        za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in

-        za vozila za izredne prevoze,

na vseh cestah v Republiki Sloveniji, razen na avtocestah in hitrih cestah, kjer je prepoved ali omejitev označeno s prometno signalizacijo.

 

5 Ravnanje ob zastojih

Če pride do zastoja, ustavite vozilo ob robu cestišča tako, da bo omogočen prevoz intervencijskih vozil in plugov. Vaše vozilo naj bo dovolj oddaljeno od sosednjih vozil, da prezračevalnih sistem vašega vozila ne bo vsesaval njihovih izpušnih plinov.

 

6 Starejši in gibalno ovirani
Priporočamo tudi, da preden zapade sneg, opravite čim več opravkov, da boste lahko hodili in vozili v dobrih in varnih razmerah. Še zlasti starejšim in gibalno oviranim svetujemo, da še danes opravijo nakupe osnovnih življenjskih potrebščin in zdravil, ko so ceste in pločniki še dokaj kopni in si naredijo nekajdnevno zalogo. S sorodniki, prijatelji in sosedi se dogovorite, da vam oni prinesejo nujne stvari in vam še drugače pomagajo.

 

7 Ledene sveče in snežni previsi s streh

Lastniki stavb naj pravočasno odstranijo ledene sveče in sneg, ki visi prek streh in žlebov, da ne bodo ogrožali mimoidočih. Če se odstranjevanja ne morejo varno lotiti sami, naj za to naročijo izvajalce, ki imajo na voljo dvižne naprave, kot so npr. Javna razsvetljava (58 63 600), pleskarska in krovska podjetja. Pred in med odstranjevanjem je treba preprečiti dostop do območja, kamor lahko padeta sneg in led.

 

8 Teža snega in poškodbe streh

Večje količine snežnih padavin lahko povzročijo porušitev zlasti starejših, slabše vzdrževanih in pomanjkljivo izvedenih ostrešij ter tudi drugih, zlasti pomožnih objektov (nadstreški, vrtne ute in podobno). Zato je priporočljivo, da se v primeru večje količine snežnih padavin takšni objekti dodatno podprejo oziroma da se sneg redno in pazljivo odstranjuje, zlasti z mest, kjer zastajajo večje količine snega. V preteklosti so se pri načrtovanju zgradb uporabljale različne računske obremenitve s snegom (od 75 do 125 kg/m2), danes se uporablja skoraj dva krat tolikšno obremenitev (velja za mesto Ljubljana). Sneg ima različno gostoto in tako lahko pol metrska snežna odeja predstavlja obremenitev od 50 kg/m2 (nov, suh sneg) do 200 kg/m2 (moker sneg).