VAJA FALCO IV
02.12.
2014

V kranjski vojašnici, kjer so stacionirani mobilni laboratoriji za jedrsko, radiološko, biološko in kemično (JRBK) zaščito Slovenske vojske, je v tednu med 5. in 10. oktobrom 2014 potekala vaja sil zaščite in reševanja ter Slovenske vojske. Vaja je potekala z namenom medsebojnega spoznavanja, spoznavanja kapacitet možnosti sodelovanja in ugotavljanja šibkih točk sistema v primeru napada z JRBK orožjem ali drugih obsežnejših nesrečah z JRBK snovmi.

 

Gasilska brigada Ljubljana je aktivno sodelovala tako pri pripravi vaj in načrtovalnih konferencah kot tudi pri sami izvedbi. 

Sam način izvajanja vaj s stopnjevanjem zahtevnosti se nam je zdel pozitiven in smiseln, predvsem v primerih, ko enote ostajajo iste in s ponavljanji dosežejo utrjeno znanje ter veščine. Na vajah je naša enota vsak dan sodelovala s popolnoma drugim moštvom, kar je bil svojevrsten izziv. Vsako ekipo je dogodek postavil v novo okolje in nov scenarij. Nove situacije so povečale motivacijo pri vsakokratni izvedbi tako primarnih nalog kakor tudi na področju vodenja.

 

Na vajah se je pokazalo, da Gasilska brigada Ljubljana razpolaga z zadostno opremo in posreduje z zadostnim številom gasilcev, ko gre za nekaj (do 5) potencialno ogroženih ali poškodovanih oseb. Hkrati pa smo zmožni poskrbeti za vse lastne predvidene varnostne ukrepe.

 

Vaja je, poleg spoznavanja dela sodelujočih služb, pripomogla predvsem k dodatnemu razvoju postopkov posredovanja ob nesrečah z JRBK. Nimamo priložnosti ravno vsak dan preizkustiti celotnega sistema, istočasno pa se od nas spričakuje nemoteno in homogeno delo, ko do takšne nezgode pride.

 

Nekaj fotografij dogajanja si lahko ogledate na uradnem facebook profilu Gasilske brigade Ljubljana

 

Avtor: Marko Tomazin