FIZIČNI PREIZKUS
12.05.
2014

Med 12. in 15.5. na Gasilski brigadi Ljubljana poteka vsakoletni preizkus fizičnih spodobnosti gasilcev. Preizkus zajema preverjanje moči trupa (trebuh, hrbet), nog, ravnotežje, zmožnost prenosa bremen, agilnost ter vzdržljivosti. Vsak gasilec mora, glede na svojo starost, v vsaki disciplini zadovoljiti predpisana merila.

 

Avtor: Suzana Anžur

 

Prenos bremena Agilnost